Maman Euro Logistic s.r.o. kontakt česky english deutsch
logistický areálSkip Navigation LinksDeveloperský projekt „Jesenice II“

Úvod

Roky 2013 a 2014 vykázaly mimořádný nárůst poptávky po průmyslových objektech v regionu Chebska a Sokolovska. Došlo k zásadnímu obratu proti předchozímu období let 2008 – 2012, kdy došlo nejprve k převisu nabídky a po té k vyrovnání nabídky a poptávky. Nyní trh zaznamenává naopak převis poptávky. V nejbližším regionu došlo k ukončení prodeje stavebních pozemků průmyslové zóny Cheb II, která byla jednou z posledních možností pro rozvoj a výstavbu industriálních objektů v tomto mikroregionu.

Společnost Maman Euro Logistic s.r.o. zaznamenávala v letech 2013 a 2014 poptávky jednak po skladovacích kapacitách, a to jak pronájem, tak skladování včetně služeb. Další masivní poptávka byla po výrobních prostorách. Jednalo se o široké spektrum výrobních činností. V tomto poptávkovém řízení se potom vyskytovala řada poptávek upřednostňujících koupi objektu před jeho pronájmem.

Analýza všech těchto vstupních dat vedla společnost k rozhodnutí přistoupit k realizaci developerského projektu Jesenice II.


Harmonogram

Upřednostňujeme kvalitní přípravu projektu před jeho rychlostí. Chceme přinést našim klientům a partnerům záruky všech termínů, záruky kvality celého projektu.

IV. Q. 2014 – I. Q. 2015
 • výběr strategického realitního makléře
 • prezentace projektu
 • nabídka projektu potenciálním partnerům-klientům
I.Q.2015 – II. Q.2015
 • vyhodnocení nabídkového řízení – výběr
 • uzavření smluv
 • zpracování požadavků partnerů pro stavební projekt
 • stavební projekt
 • výběr generálního dodavatele stavby
 • uzavření smlouvy s generálním dodavatelem stavby
 • zahájení stavby
II.Q.2015 – III. Q. 2015
 • dokončení stavby
 • kolaudace
 • předání

Co nabízíme

 • „Taylor made“ objekt – projekt předpokládá, že po uzavření smlouvy zapracování specifických požadavků partnera do stavebního projektu. Jsme připraveni upravit pro klienta výšku objektu, únosnost podlah, osvětlení, rampy, sociální prostory
 • Pracovní síla – řada projektů je nyní brzděna nedostatkem pracovních sil, které při koncentraci výrobních a skladových kapacit, bez zázemí větších měst a obcí, kolabují. Široké zázemí a dobrá dopravní dostupnost měst Cheb, Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Mariánské Lázně dávají dobrý předpoklad pro zajištění dostatečného počtu pracovníků.
 • Full service – společnost Maman Euro Logistic s.r.o. je připravena nabídnout klientům, kteří upřednostní outsourcing, všechny typy služeb – skladování, manipulaci, úklid, park management, dopravu, celní služby atd.
 • Dopravní dostupnost – vysoká poptávka po industriálních objektech na Chebsku je dána především dobrým dopravním spojením jak na německou dálniční síť, tak na českou. Obsluha těchto dvou trhů z jednoho místa se stává stále více unikátní logistickou výhodou
 • Úspora mzdových nákladů – region Karlovarského kraje trvale vykazuji jednu z nejnižších průměrných mezd v ČR. Proto je stále kvalifikovaná pracovní síla levnější v porovnání s nejen se specifických regionem hl.m. Prahy, ale také Plzeňska, jihočeského regionu atd. V souvislosti s uzákoněním minimální mzdy v SRN od roku 2015 se potom ještě zvýší atraktivnost regionu pro producenty ze SRN.

Dokumentace